WBE De Schermeer e.o.

De WBE De Schermeer eo vindt haar oorsprong bij de oprichting van de Jagersvereniging "De Schermeer” in 1955. Overigens blijkt uit oude documenten dat er in 1948 al gesproken werd met het waterschap over georganiseerde jacht.
De huidige WBE is een samenvoeging van de voormalige WBE’s Schermer Eylandt en De Schermeer in 2003. Het totale gebied kreeg daarbij een oppervlak van 9.950 ha.
Momenteel kent de WBE 87 leden en 35 aangesloten velden met een werkoppervlak van ca 7000 ha. Het gebied kenmerkt zich door diverse polders zoals De Starnmeer, Mijzen, De Woude, Eilandspolder, Menningweer en Sapmeer, gelegen in de gemeente Alkmaar. Het grondgebruik richt zich vooral op akkerbouw en veehouderij, maar ook bollenteelt en enkele tuindersbedrijven komen voor.

De doelstelling van de WBE is met als uitgangspunt verantwoord wildbeheer, enerzijds de schade aan landbouw te beperken en anderzijds door populatiebeheer een goede balans te vinden voor een rijke en gevarieerde fauna.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.