Werkzaamheden

In onze velden komen de bejaagbare wildsoorten voor zoals haas, wilde eend, houtduif, fazant en soms de patrijs en heel soms een verdwaald konijn.
Van de faunasoorten die regelmatig schade veroorzaken kennen we de ganzen, met name de grauwe- en de kolgans, maar ook de canadagans en de nijlgans komen voor. Verder de kraai, kauw, smient, de knobbelzwaan en sinds een aantal jaren ook de vos.

De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

 De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.