Jager worden

Voor jacht, faunabeheer en schadebestrijding gelden strenge regels. Iedereen die bevoegd wil zijn om te jagen dient een pittige opleiding met goed gevolg af te sluiten. Het jachtdiploma is een van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte.

Tijdens deze jachtopleiding krijgt de aankomende jager scholing in:
  • Kennis van de flora
  • Kennis van de fauna
  • Kennis van alle relevante wetgeving (Bijv. Wet Natuurbescherming en Wet Wapens en Munitie)
  • Veilige omgang met een wapen
  • Schietvaardigheid (kogel en hagelgeweer)

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) organiseert deze jachtopleiding. Klik hier voor de website van de SJN.

Nadat de opleiding voltooid is moet een jager jaarlijks aantonen dat hij of zij:
  • het recht of toestemming heeft om te jagen in Nederland;
  • een aansprakelijkheidsverzekering heeft voor de uitoefening van de jacht;
  • kan beschikken over een wapen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.